Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վարկավորման գծով տեղակալ/ Արարատ մ/ճ
Job Information
Company: Unibank OJSC Location: Հայաստան, Արարատ
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 29-07-20 00:00 To 20-08-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն`
աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:


Job Responsibilities
-նոր հաճախորդների ներգրավում
-Հաճախորդների կարիքների բացահայտում և համապատասխան պրոդուկների առաջարկ և վաճառք
-Վարկառուի գործունեության վերլուծություն և վարկունակության գնահատում
-Պոտենցիալ հաճախորդների բացահայտում, բազաների ստեղծում և ներգրավում, մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան եզրակացության պատրաստում, ընթացիկ
-մոնիթորինգների իրականացում
-Վարկային հայտի ներկայացում լիազոր մարմնի քննարկմանը
-Վարկի սպասարկում և տրամադրում
-Պլանային ցուցանիշների կատարման ապահովում
-Վարկային պորտֆելի վերահսկում և կառավարում
-Աշխատանքային գործունեությունից բխող այլ աշխատանքների կատարում


Required Qualifications
-Կրթություն Բարձրագույն կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
-Մասնագիտական փորձ Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում` բանկային համակարգում
-Լեզուներ Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերենի` լավ իմացություն:
-Հմտություններ Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)
-Գործարար որակներ Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի և ներքին
-կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համագործակցելու, վաճառելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում,
-վերլուծելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, PowerPoint ծրագրերի գերազանց իմացություն


Application Procedure
Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ /օր.`ք. Արարատ/
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us