Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Իրավախորհրդատու
Job Information
Company: Armeconombank OJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 28-09-20 00:00 To 28-10-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ՝ Իրավաբանական վարչությունում իրավախորհրդատուի թափուր աշխատատեղի մրցույթի վերաբերյալ

ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ

Մրցութային աշխատատեղ, Պաշտոն՝
Իրավախորհրդատու


Job Responsibilities
-Բանկի հայցերի բողոքների և իրավական բնույթի այլ փաստաթղթերի կազմում
-Բանկի իրավունքների և շահերի ներկայացում դատարաններում և/կամ այլ մարմիններում
-Վարկերի վերադարձման ուղությամբ իրավական գործողությունների ձեռնարկում
-Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում
-Հաճախորդների դիմումների բողոքների վերաբերյալ պատասխանների կազմում
-Պայմանագրերի նախագծերի կազմում և ստուգում
-Վարկային գործերով եզրակացությունների տրամադրում
-Բանկի ներքին ակտերով Իրավաբանական վարչության խնդիրների կատարման համար սահմանված այլ գործառույթների իրականացում


Required Qualifications
-Պահանջվող կրթությունը`
-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն

-Պահանջվող աշխատանքային փորձը
-Աշխատանքային փորձը ցանկալի է`

-Հմտություններ`
-Հաղորդակցվելու կարողություն
-Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-Թիմում աշխատելու հմտություն
-Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-Վճռականություն
-Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-Նախաձեռնողական
-Ճկունություն

-Տեխնիկական հմտություններ`
-MS Word MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն

-Լեզվի իմացություն
-Հայերեն՝ գերազանց անգլերեն՝ գերազանց ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն


Application Procedure
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել
hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն ազգանունն ու մրցույթային աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս հայտարարության մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us