Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Հարկային հաշվառման բաժնի ղեկավար
Job Information
Company: Atenk LTD Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 13-11-20 00:00 To 05-12-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: 25 - 40
Education: Մագիստրոսի կոչում Preferred Gender: --------


Job Description
Հարկային հաշվառման բաժնի ղեկավարը կառավարելու է Ընկերության հաշվապահական գործառնությունները՝ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան, կազմելու և ներկայացնելու է հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունները, կազմակերպելու և վերահսկելու է բաժնի աշխատակիցների աշխատանքը:


Job Responsibilities
-հարկային, աշխատանքային և հարակից օրենսդրության պահանջների ապահովում
-հաշվապահական հաշվառման վարում, հարկային, վիճակագրական և այլ պարտադիր վճարների հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում
-հարկային ռիսկերի գնահատում և կանխարգելում
-հաշվապահության թիմի աշխատանքների կոորդինացում


Required Qualifications
-բարձրագույն տնտեսագիտական/հաշվապահական/մաթեմատիկական կրթություն
-առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
-MS Excel (բանաձևեր, ֆունկցիաներ) փորձառությունը պարտադիր է
-ՀԾ-Ձեռնարկություն ծրագրի բազային գիտելիքներ, օլապ բանաձևերով աշխատանքի իմացությունը խրախուսելի է
-ՀՀ հարկային և հաշվապահական օրենսդրության գերազանց իմացություն
-ղեկավարման զարգացած հմտություններ և վերլուծական մտքի առկայություն,
-հետաքրքրվածություն, ազնվություն, արագ ընկալելու ունակություն, լավատեսություն,
-գրավոր հայերենի գրագիտությունը պարտադիր է, իսկ գրավոր ռուսերենի կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի
-մասնագիտական որակավորումների առկայությունը ցանկալի է


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr@atenk.am
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Atenk Company was founded in 1993. Currently Atenk is presenting more than 150 products in the market. Here you can see intertwined the traditional and the modern, national and European elements due to the company՛s proficient technologists and as a result the consumer is provided with meat products that have the characteristic taste of this wonderful brand.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us