Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Տնօրեն
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 17-11-20 00:00 To 17-12-20 23:59
Category: Գործադիր պաշտոններ Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: > 35
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Ջոբֆայնդեր ՍՊԸ Գործընկեր Կազմակերպությունը հայտարարում է Տնօրենի թափուր հաստիք:


Job Responsibilities
-ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ղեկավարել կազմակերպության արտադրատնտեսական և ֆինանսատնտեսական գործունեությունը` կրելով լիարժեք պատասխանատվություն կայացրած որոշումների և դրանց հետևանքների, կազմակերպության գույքի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև իր գործունեության ֆինանսատնտեսական արդյունքների համար
-Կազմակերպել բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, արտադրական միավորների աշխատանքը և արդյունավետ փոխգործակցությունը
-Իրականացնել կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը
-Միջոցներ ձեռնարկել կազմակերպությանը համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներով ապահովելու, նրանց գիտելիքները և փորձը արդյունավետ օգտագործելու և զարգացնելու, նրանց կյանքի և առողջության համար աշխատանքի անվտանգ ու բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրության պահանջները պահպանելու ուղղությամբ
-Ապահովել կառավարման տնտեսական և վարչական մեթոդների համակցման կանոնները, հարցերի քննարկման լուծման միասնականությունը և կոլեգիալությունը, սահմանված ժամկետներում աշխատավարձի վճարումը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր աշխատողի նյութական և բարոյական շահագրգրվածության և պատասխանատվության սկզբունքի կիրառումը` նրա և կոլեկտիվի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով
-Պաշտպանել կազմակերպության գույքային շահերը դատարաններում, պետական իշխանության այլ մարմիններում
-Ընդունել կազմակերպության բնականոն գործունեությունը ապահովող ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող ներքին և անհատական իրավական ակտեր, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատողներին ծանոթացնել դրանց հետ


Required Qualifications
-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Աշխատանքային փորձ
-Տարիք՝ 35-ից բարձր


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` karap.haykuhi@gmail.com Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us