Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Angular Developer
Job Information
Company: Webapricot Location: Armenia, Yerevan
Employment Type: Full Time Open Dates: 12-02-21 00:00 To 12-03-21 23:59
Category: Information Technology Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Bachelor Degree (BS) Preferred Gender: --------


Job Description
We are looking to hire an experienced Angular Developer to join our dynamic team.


Job Responsibilities
-Designing and developing Web Apps using Angular best practices.
-Adapting interface for modern internet applications using the latest front-end technologies.
-Writing JavaScript, CSS, and HTML.
-Conducting performance tests.
-Ensuring high performance of applications and providing support.
-Analyze design requirements and recommend technical solutions


Required Qualifications
-Previous work experience as an Angular Developer.
-Proficient in CSS, HTML, and writing cross-browser compatible code.
-Proven experience implementing front-end and JavaScript applications.
-Critical thinker and good problem-solver.
-Ability to help with debugging, testing, and performance optimization of the code base
-Skilled in strategic problem-solving; communication, time-management and follow-through


Application Procedure
All the candidates, meeting the requirements, are welcomed to send their CVs with accounts they have held to hr@webapricot.com , mentioning “Angular Developer” in the title line.


About Company
Վեբ Ապրիկոտ ընկերությունը զբաղվում է կառավարման համակարգերի, CRM-ների, բջջային հավելվածների, օնլայն խանութների և կայքերի ստեղծմամբ։ Ուրախ կլինենք համալրել մեր համերաշխ աշխատակազմը ճիշտ մասնագետներով։

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us