Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ներքին աուդիտոր
Job Information
Company: Yeremyan Projects Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 13-02-21 00:00 To 13-03-21 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Մենք փնտրում ենք փորձառու ներքին աուդիտորի, ով կհամալրի մեր թիմը։


Job Responsibilities
-Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գործընթացների մշտադիտարկում, արդյունավետության գնահատում, հաշվապահական հաշվառման գործառույթների համապատասխանության գնահատում և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում:
-Գնումների գործընթացի մշտադիտարկում, և արդյունավետության գնահատում, գների մոնիթորինգի իրականացում:
-Կազմակակերպության մասնաճյուղերում ֆինանսական գործառույթների մշտադիտարկում և դրանց արդյունավետության գնահատում:
-Նոր նախագծերի ֆինանսական պլանավորման ուսումնասիրություն և դրանց իրականացման արդյունավետության գնահատում:
-Կազմակերպության տրանսպորտային տնտեսության մշտադիտարկում և արդյունավետության գնահատում:
-Վերահսկողական մեխանիզմների ներդնում և դրանց գործընթացի իրականցում:
-Կազմակերպությունում ֆինանսական գործընթացների էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործման վերահսկողություն և դրանց արդյունավետության գնահատում:
-Կազմակերպությունում գույքագրումների գործընթացի վերահսկողություն, համապատասխան արդյունավետության գնահատում, ինչպես նաև համարժեք եզրակացության տրամադրում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն, ֆինանսներ և/կամ հաշվապահություն մասնագիտությամբ;
-Հաշվապահության/աուդիտի/ֆինանսների բնագավառում աշխատանքային փորձ/պարտադիր/
-Հաշվապահական որակավորումը (ՀՀԱԱ, ACCA և այլն) կդիտվի, որպես առավելություն.
-Համակարգչային գիտելիքներ. Microsoft Office, Հայկական ծրագրեր (ՀԾ) և 1C;
-Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, կազմակերպչական և լավ զարգացած բանավոր ու գրավոր հաղորդակցման հմտություններ միևնույն ժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
-տիրապետում մասնագիտական էթիկայի նորմերին
-Ուժեղ միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
-Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն;
-Նախաձեռնող և ճկուն անձնավորություն բարձր պատասխանատվության զգացումով;
-Վերլուծական մտածողություն;
-Արագ փոփոխվող միջավայրում կողմնորոշվելու կարողություն.
-Ուշադրություն մանրամասների և ճշգրտության նկատմամբ


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկելոց հետևյալ էլ. հասցեին` hr@yeremyanprojects.com ՝ Թեմա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք։
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Yeremyan Projects runs its businesses exclusively within the framework of its own corporate social responsibility acknowledging and assessing the positive and negative effects and risks thereof to ensure that its business management has a positive impact on the country’s social-economic growth thereby benefiting the sustainable development of society and the business sector. For more information please visit http://yeremyanproject.com/en/about-us.php

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us