Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job

Խաղաթղթավար (շաֆլեր)
Job Information
Company: Evolution Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Կես դրույք Open Dates: 22-09-21 00:00 To 22-10-21 23:59
Category: Այլ Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: -------- Preferred Gender: --------


Job Description
Evolution-ը առցանց խաղերի համար նորարարական ծրագրային լուծումների համաշխարհային առաջատարն է, որտեղ աշխատում են ավելի քան 80 ազգությունների ավելի քան 10,000 աշխատողներ (EVOlutioneers) ավելի քան 20 քաղաքներում: Evolution-ը մշակում, արտադրում, վաճառում և լիցենզավորում է լայվ-խաղատան և խաղային ավտոմատների լիովին ինտեգրված B2B լուծումներ խաղային օպերատորների համար: Ընկերությունը հիմնադրվել է 2006-ին, իսկ 2015 թվականից Nasdaq Nordic-ի ցուցակում է:


Job Responsibilities
-Անհրաժեշտության դեպքում խառնել և փոխել խաղասեղանների քարտերը;
-Կարգավորել և վերահսկողության տակ պահել գույքը, որտեղ պահվում են խաղաքարտերը, սեղանների համար նախատեսված սարքավորումները, ինչպես նաև առընչվող այլ փաստաթղթեր:


Required Qualifications
-Պատասխանատվության բարձր զգացում, ճշտապահություն;
-Տարբեր հերթափոխերով աշխատելու ճկունություն;
-Մանրուքներին ուշադրություն դարձնելու ունակություն;
-Աշխատանքին դրական տրամադրվածություն;
-Պատասխանատվություն և նվիրվածություն թե՛ աշխատանքի, թե՛ գործընկերների հանդեպ;
-Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն։


Application Procedure
Հետաքրքրված բոլոր թեկնածուները կարող են դիմել հետևյալ հղումով`https://jobs.smartrecruiters.com/Evolution/743999774794427--
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Evolution is the world’s leading provider of video-streamed Live Casino solutions, delivering world-class, ‘as real as it gets’ live dealer gaming to our licensees, which include many of the world’s best-known gaming brands. Working with more top-tier operators than any other provider in our marketplace, we lead the way in B2B Live Casino services delivered to our customers’ players via multiple channels and devices. Through our innovative software, well-established enterprise-class infrastructure, and people, we add real value to our customers’ gaming businesses. The group currently employs about 9,000 people in studios across Europe and in North America. The parent company is based in Sweden and listed on Nasdaq Stockholm with the ticker EVO. We thrive on pushing limits and doing what hasn’t been done. We believe in a culture of openness, respect, creativity, integrity, credibility, and care for others, regardless if it is in relation to our customers, external stakeholders, surrounding communities or fellow EVOlutioneers.

Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us