Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
Our Member Companies

American University of Armenia
All Jobs(0)

X-Group
All Jobs(28)

Margasoft Corp.
All Jobs(2)

Ginosi Apartels and Hotels
All Jobs(0)

Synopsys Armenia CJSC
All Jobs(5)

International Committee of the Red Cross Delegation in Armenia

Become a Member!
See All Members
Categories Skip Navigation Links.
Expand Banking, Accounting, Financial (23)Banking, Accounting, Financial (23)
Expand Information Technology (22)Information Technology (22)
Expand Sales (19)Sales (19)
Expand Administrative/Clerical (10)Administrative/Clerical (10)
General Labor (10)
Expand Engineering, Technology (8)Engineering, Technology (8)
Expand Restaurant, Food Service (3)Restaurant, Food Service (3)
Security (3)
Legal (2)
Healthcare (2)
Advertising, Marketing, PR (2)
Manufacturing (2)
Other (1)
Management (1)
Expand Arts, Journalism, Media (1)Arts, Journalism, Media (1)
HR, Recruiting, Staffing (1)
Top Management/Executive (1)
Countries Skip Navigation Links.
Languages Skip Navigation Links.
Employment Type Skip Navigation Links.
Cities Skip Navigation Links.
Company Type Skip Navigation Links.
All 28 jobs for convenience of Job Seekers are arranged as follows.
JobFinder JobsOther JobsLatest Jobs Only
Found 28 jobs:
TitleCompany NameClose Date
Պարսկերեն լեզվի մասնագետ View
X-Group 04.06.20
Կորպորատիվ վաճառքների համակարգող / B2B կո ... View
X-Group 02.06.20
ՏՏ մասնագետ View
X-Group 02.06.20
Ռեստորանային համալիրի մենեջեր View
X-Group 30.05.20
Տեխնոլոգ մորթի արտադրամասում View
X-Group 19.06.20
Ավտոէլեկտրիկ View
X-Group 19.06.20
Գնումների մասնագետ View
X-Group 19.06.20
Ավտոփականագործ/շարժիչագործ View
X-Group 15.06.20
Վարորդ-էքսպեդիտոր View
X-Group 15.06.20
Հաշվետար-օպերատոր View
X-Group 30.05.20
Երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկման ին ... View
X-Group 08.06.20
Մարքեթինգ և PR մենեջեր View
X-Group 07.06.20
Խաղերի բաժնի աշխատակից View
X-Group 05.06.20
Լվացարարուհի View
X-Group 05.06.20
Անվտանգության բաժնի աշխատակից View
X-Group 05.06.20
Բանվոր View
X-Group 05.06.20
Փրկարար View
X-Group 04.06.20
Խոհարար View
X-Group 04.06.20
Պատասխանատու խոհարար View
X-Group 04.06.20
Գանձապահ View
X-Group 04.06.20
Վաճառող (ուհի) View
X-Group 04.06.20
Հաշվետար View
X-Group 04.06.20
Սպորտային բժիշկ View
X-Group 04.06.20
Փափուկ կահույք կարող / ձևավորող View
X-Group 02.06.20
Կառավարիչ View
X-Group 02.06.20
Խորհրդատու-վաճառող (ուհի) View
X-Group 02.06.20
Մատուցող(ուհի) View
X-Group 30.05.20
Պահեստապետ View
X-Group 27.05.20

Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us