pagebg
 • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ
React.js Develope

Armeconombank OJSC

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

27/11/2023

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Տեղեկատվական Տեխնոլոգիա

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or a similar field
 • 3+ years of working experience as a React.js Developer
 •  Meeting with the development team to discuss user interface ideas and applications
 • Reviewing application requirements and interface designs
 • Identifying web-based user interactions
 • Developing and implementing highly-responsive user interface components using React concept
 • Writing application interface codes using JavaScript following React.js workflows
 • Troubleshooting interface software and debugging application codes
 • Developing and implementing front-end architecture to support user interface concepts
 • Monitoring and improving front-end performance
 • Documenting application changes and developing updates
 • Developing new user-facing feature using React.js
 • Building reusable components and front-end libraries for future use
 • Translating designs and wireframes into high-quality code

Պահանջվող որակավորումներ
 • In-depth knowledge of HTML, CSS, JavaScript.
 • Knowledge of React.js, Redux (Redux Toolkit), Web application structure, Advanced styling (CSS Modules, Styled Components), Web security and scalability, ability to work both with functional-based and class-based components
 • Knowledge of TypeScript and Node.js is mandatory.
 • Experience with user interface design
 • Experience with browser-based debugging and performance testing software
 • Excellent troubleshooting skills
 • Required candidate level: Senior level
 • Languages  Good knowledge of Russian and English languages
Աշխատանքի նկարագրությունը
JOB ANNOUNCEMENT
ARMECONOMBANK OJSC
Job Title React.js Develope
Job Location IT department , Head Office, Yerevan, Armenia 
Job description
ARMECONOMBANK OJSC looking for a skilled React.js and Node.js Developer to join our front-end development team. In this role, you will be responsible for developing and implementing user interface components using React.js concepts and workflows. You will also be responsible for profiling and improving front-end performance and documenting our front-end codebase. To ensure success as a React.js and Node.js Developer, you should have in-depth knowledge of JavaScript and React concepts, excellent front-end coding skills, and a good understanding of progressive web applications. 
A top-class React.js and Node.js Developer should be able to design and build modern user interface components to enhance application performance.
Դիմելու ընթացակարգը

Application procedure All the candidates shall send their CVs to [email protected] e-mail address.  The subject field of the message should be filled with name, surname of the applicant and with the vacancy name.

Only short-listed candidates will be interviewed.
Remuneration/Salary Competitive, based on qualifications and work experience.
Application start and deadline 27.10.2023-27.11․2023

Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.

Ընկերության մասին

Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs