0 ակտիվ աշխատանքներ

ոլորտ`

Հաշվապահություն, աուդիտ

ընկերության մասին

Հաշվապահական հաշվառում, Ներքին աուդիտ, Ֆինանսական մեխանիզմնաերի ներդրում և մոնիտորինգ, Գնումներ, այլ ծառայություններ վերը նշված ճյուղերում։

ակտիվ աշխատանքներ