0 ակտիվ աշխատանքներ

ոլորտ`

Հաշվապահություն, աուդիտ

ընկերության մասին

Միջազգային կազմակերպությունը մատուցում է բարձր մակարդակի ծառայություններ` հիմքում ունենալով անվտանգության, սպասարկման և որակի ամենաբարձր չափանիշները: Հաճախորդների պահանջները բավարարելու նպատակով` առաջարկում է իր հարմարություններին համապատասխան ենթակառուցվածք: Հիմնվելով մասնագիտացված աշխատակազմի և նորագույն տեխնոլոգիաների վրա` խթանում է ազգային զարգացումը խորը հանձնառությամբ և պատասխանատվությամբ։ Միջազգային կազմակերպությունն իր նախագծերը մշակում է անվտանգության և ամբողջականության հիմքի վրա` ազգային և միջազգային չափանիշներին խիստ համապատասխան` ի շահ ազնվության և հավատարմության: Էթիկայի և բարոյական սկզբունքներին հավատարիմ` ստանձնում է հասարակության և շրջակա միջավայրի հանդեպ պարտավորությունները սոցիալական մեծ պատասխանատվությամբ: Սպասարկման ոլորտի աշխատակազմը շարունակ ձգտում է կատարելության` գերազանցելով ներքին և միջազգային հաճախորդների սպասելիքները` բավարարելով նրանց պահանջներն ու կարիքները:

ակտիվ աշխատանքներ