Sovrano LLC

Mikoyan 17/2

1 ակտիվ աշխատանքներ

ոլորտ`

Ներմուծում, ներկրում

ընկերության մասին

"Sovrano" LLC is the official representative of such companies as "Roshen", "Dilmah", "Illy", "Sorini", "Balconi", "Nutkao", "АВК", "ХБФ", "Сладуница", "Пять Озер" and more in the Republic of Armenia. Fore more information about the Company please visit www.sovrano.am

ակտիվ աշխատանքներ

company_logo
Ֆինանսական Գործառույթների բաժնի մասնագետ
Sovrano LLC
Լրիվ դրույք
15/04/2023
ԴԻՏԵԼ
Լրիվ դրույք
15/04/2023
ԴԻՏԵԼ