pagebg
Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ

Armeconombank OJSC

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

26/06/2023

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Աշխատանքային պարտականությունները

Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալների բազաների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում, 
Վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի  գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում,
Ըստ ռիսկատեսակների` Բանկի կրած կորուստների վիճակագրական տվյալների բազաների հավաքագրում, պատճառահետե-վանքային վերլուծություն, 
Շուկայական միտումների բացահայտման նպատակով տոկոսադրույքների վերաբերյալ տվյալների բազաների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում,
Բանկի հետ համագործակցող ոչ ռեզիդենտ բանկերի և անհրաժեշտության դեպքում նաև ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների վարկանիշերի օրական թարմացում և փոփոխությունների դեպքում տեղեկատվության տրամադրում Հաշվապահական հաշվառման վարչությանը,
Բանկի համախառն ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների բազաների հավաքագրում:

Պահանջվող որակավորումներ
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)
հավանականությունների տեսություն
էկոնոմետրիկա
տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
ֆինանսներ և բանկային գործ,
ռիսկերի կառավարում,
բանկային օրենսդրություն,
մակրոտնտեսագիտություն,
միկրոտնտեսագիտություն:

Տեխնիկական հմտություններ
անհրաժեշտ` MS Excel, MS Word 
հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.
Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access:
Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS:
VBA ծրագրավորման լեզու:

Լեզվի իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ)
Աշխատանքի նկարագրությունը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>>  ԲԲԸ Ռազմավարության և Ռիսկերի կառավարման վարչության  Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետի թափուր աշխատատեղի մրցույթ

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ
Դիմելու ընթացակարգը

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել  [email protected]  էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները: Հետադարձ կապ` Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/) 

Փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը 26.05.2023-26.06.2023թթ.

Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:

Ընկերության մասին

Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs

Նմանատիպ աշխատանքներ

company_logo
Նախաորակավորման Ծրագիր/Զվարթնոց
Ardshinbank CJSC
Լրիվ դրույք
04/06/2023
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Նախաորակավորման Ծրագիր/Կամո
Ardshinbank CJSC
Լրիվ դրույք
04/06/2023
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Նախաորակավորման Ծրագիր/ Արտաշատ
Ardshinbank CJSC
Լրիվ դրույք
04/06/2023
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Նախաորակավորման Ծրագիր/Արարատ
Ardshinbank CJSC
Լրիվ դրույք
04/06/2023
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Նախաորակավորման Ծրագիր/Մեղրի
Ardshinbank CJSC
Լրիվ դրույք
04/06/2023
ԴԻՏԵԼ