pagebg
 • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ
Ավագ իրավաբան-նույնականացնող

ՀՀ ԱՆ Թարգմանությունների կենտրոն ՊՈԱԿ

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

30/04/2024

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Իրավական

Աշխատանքային պարտականությունները

 •  թարգմանված իրավական փաստաթղթերի իրավական վերանայում,
 • թարգմանված իրավական ակտերի լեզվաբանական գնահատում՝ օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների հետ համապատասխանության մասով,
 • աջակցություն թարգմանիչներին և եզրաբաններին իրավական համապատասխանեցման ենթակա միջազգային և ԵԱՏՄ իրավական հասկացությունների տեղայնացման հարցում,
 •  մասնակցություն եզրաբանական նյութերի, շտեմարանների, ձեռնարկների մշակման աշխատանքներին:

Պահանջվող որակավորումներ
 • իրավաբանության ոլորտում բարձրագույն կրթություն,
 • ՀՀ իրավական համակարգի` ներառյալ հանրային և մասնավոր իրավունքի հիմնական ճյուղերի գերազանց իմացություն,
 • իրավական հետազոտության գերազանց հմտություններ, համեմատական-իրավական վերլուծության գերազանց հմտություններ,
 • միջազգային հանրային իրավունքի և ՀՀ օրենսդրության մաս կազմող միջազգային իրավական գործիքների (ՄԱԿ, ԵՄ, ԵԱՏՄ) իմացությունը կհամարվի առավելություն,
 • իրավալեզվաբանական վերլուծության, միջազգային և ԵՄ/ԵԱՏՄ օրենսդրության և օրենսդրական տեխնիկայի իմացությունը կհամարվի առավելություն,
 • ռուսերենի գերազանց իմացություն,
 • անգլերեն և/կամ այլ օտար լեզվի իմացությունը կհամարվի առավելություն,
 • արտերկրի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ստացած որակավորումը կամ մասնագիտացումը կհամարվի առավելություն,
 • իրավական ակտերի թարգմանության կամ թարգմանությունների վերանայման բնագավառում աշխատանքային փորձը կհամարվի առավելություն,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Աշխատանքի նկարագրությունը
 • Պաշտոնը՝ Ավագ իրավաբան-նույնականացնող
 • Աշխատաժամանակը՝ լրիվ դրույք
 • Պայմանագրի ժամկետը՝ անորոշ, երեք ամիս փորձաշրջանով

Աշխատանքի նկարագիր՝ իրավաբան - նույնականացնողը պատասխանատու է թարգմանված ՀՀ,

 • ԵԱՏՄ և այլ իրավական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի, դատական ակտերի և ՀՀ միջազգային
հանձնառություններին վերաբերող իրավական այլ փաստաթղթերի իրավական վերանայման համար:

 • Աշխատավարձը՝ 297 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ հարկերը), ինչպես նաև պետական
աշխատողների համար նախատեսված սոցիալական ապահովագրության փաթեթ:

 • Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 30.04.2024թ.:
Դիմելու ընթացակարգը

Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր (CV)՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն,  [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` «Թեմա» դաշտում նշելով այն պաշտոնի անվանումը, որի համար ներկայացվում է դիմումը: 

Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:

Ընկերության մասին

Նմանատիպ աշխատանքներ

company_logo
Կրտսեր Իրավաբան
Spayka LLC
Լրիվ դրույք
09/08/2024
ԴԻՏԵԼ