pagebg
Գնումնեի մասնագետ

Աթանեսյան Ընդ Փարթնըրս

Վայրը`

Հայաստան, Երևան

Վերջնաժամկետ`

06/04/2023

Աշխատավարձ`

200000

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Սեռ`

Իգական

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Գնումներ

Նախընտրելի տարիք`

22 - 38

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Պատվիրատուններին տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն /գրավոր և բանավոր/ վերջինիս գնումների պլանում առկա բոլոր ընթացակարգերի մասով, (PPCM, Armeps և e-auction համակարգերի միջոցով) և կազմակերպել վերջինիս կարիքների համար օրենսդրությամբ սահմանված գործընթացները:
 • Կազմել, հրապարակել և անհրաժեշտության դեպքում էլէկտրոնային համակարգում մուտքագրել «Գնումների պլան»-ը
 • «Գնումների պլան»-ում անհրաժեշտության դեպքում պետք է կատարել ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փոփոխություններ:
 • Պատասխանատու ստորաբաժանումների և գնահատող հանձնաժողովների ձևավորման հրամանների նախագծերի պատրաստում համաձայն ձևաչափի:
 • Գնման հրավերների պատրաստում և հրապարակում գնումների համակարգերում:
 • Գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի գնահատում:
 • Գնման ընթացակարգի մասնակիցների հետ բանակցությունների վարում և մասնակիցների կողմից ներկայացված պարզաբանումներին արագ արձագանքում /համապատասխանեցնելով և համաձայնեցնելով ստորաբաժանման հետ/:
 • Գնահատող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների կազմում և հրապարակում գնումների պաշտոնական կայքում:
 • Պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում և մասնակիցների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացի իրականացում:
 • Գնման ընթացակարգի արձանագրությունների կազմում:
 • Գնման ընթացակարգի հետ կապված՝ գնումների համակարգողներին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի, տեղեկանքների, գրությունների, որոշումների և այլ գործառույթների իրականացում:
 • Ըստ պատվիրատուի պահանջի ներկայացնել ամենօրյա հաշվետվություն հրապարակված մրցույթների ընթացքի վերաբերյալ:

Պահանջվող որակավորումներ
 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի կամ տնտեսագիտության),
 • Պահանջվող գործառույթներով աշխատանքային փորձ չի պահանջվում
 • Հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ
 • Լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացողություն:
Աշխատանքի նկարագրությունը
 Գնումների մասնագետ։
Դիմելու ընթացակարգը

Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` [email protected]

Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:

Ընկերության մասին

Հաշվապահական հաշվառում, Ներքին աուդիտ, Ֆինանսական մեխանիզմնաերի ներդրում և մոնիտորինգ, Գնումներ, այլ ծառայություններ վերը նշված ճյուղերում։