pagebg
 • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ

Վայրը`

Հայաստան, Երևան

Վերջնաժամկետ`

14/12/2023

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Մագիստրոսի կոչում

Կատեգորիա`

Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Աշխատանքային պարտականությունները

Primary responsibilities: 
 • review or preparation of tax returns when needed, daily accounting
 • entries in Armsoft accounting software, checking the accounting documentation, preparation of
 • accounting documents if needed, bank transfers, investigation of relevant legislation for specific
 • transactions when required, other tasks by the department head.

Responsibilities on request:

 •  preparation of quarterly financial statements of ANIF in accordance with IFRS,
 •  preparation of monthly managerial reports for budget balances, cash-flows and forecasted expenses,
 •  investigation of applicable international standards for specific transactions when required,
 •  preparation of reports to State budget,
 • preparation of other reports that may be requested by the management, 
 • review of accounting of the overseas representations or branches for completeness and for accordance to applicable
 • international standards and local legislative requirements, 
 • preparation of consultation documents relating to ANIF’s projects upon request (may relate to different fields).

Պահանջվող որակավորումներ

  • Relevant higher education with master’s degree.
  • ACCA membership with minimum 1 exam passed from F5 to F9 or Qualification of Chamber of Auditors and Expert Accountants (or equivalent). Further exams and annual fees are subject for refund by the employer if passed. 
  • Required candidate level: Mid-level
  • Professional experience of 2 years in accounting in VAT payer companies or 1 year in financial audit, average level of English and Russian,
  • ability to write professional emails in three languages.

  Soft skills:

  • Detail oriented,
  • ability to see the big picture,
  • high level of ethics, self-organized,
  • planning skills,
  • high level of time management,
  • team player,
  • readiness to attend CPD trainings relating to the job responsibilities (paid by the employer),
  • verbal and written communication skills generally in Armenian,
  • presentation skills,
  • desire for self-improvement,
  • ability to meet strict deadlines.
  Աշխատանքի նկարագրությունը

  Employment term: Permanent with 3 months’ probation period 
  Category: Senior accountant
  Job type: Full time
  Location: Yerevan
  Job description: Financial and tax accounting


  Դիմելու ընթացակարգը

  Please apply to this job by sending your cover letter and resume to the following [email protected] email(s).

  Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.

  Ընկերության մասին

  ANIF was established in 2019 with a mandate to consolidate and effectively manage the ownership of Armenian state-owned enterprises, to promote export growth and investments in Armenia by providing co-financing in large-scale projects at their initial stage of development. ANIF’s mission is to support and empower Armenia’s economic development potential. We are set to explore, identify and help develop Armenia’s investment and business opportunities for mutual benefit of the Armenian people, the country and its investors. To help unleash Armenia’s economic and investment potential, trust between all stakeholders and a holistic vision on the competitive advantages of Armenia is essential. By participating in potentially successful and strategic business projects, we support economic diversification, we add additional economic value to public money investment and we build trust between internal and external investors and the state of Armenia as a reliable partner. All our projects are aimed at benefitting all its stakeholders, while economic, social and environmental sustainability is of outmost importance. While being a government established organization, ANIF is a non-partisan and non-political entity, whose primary stakeholders are the State of Armenia, the people of Armenia and internal and external investors. Our strategy is based on the ultimate goal of creating shared value and benefits for all our stakeholders, regardless of the political nomenclature.

  Նմանատիպ աշխատանքներ

  company_logo
  Սպասարկող մասնագետ- Արարատ
  Ardshinbank CJSC
  Լրիվ դրույք
  02/06/2024
  ԴԻՏԵԼ
  company_logo
  ՓՄՁ բիզնեսի թիմի վերլուծաբան-Սևան
  Ardshinbank CJSC
  Լրիվ դրույք
  02/06/2024
  ԴԻՏԵԼ
  company_logo
  Բիզնես գործընթացների կառավարման և մեթոդոլոգիայի ուղղության համակարգող
  Ardshinbank CJSC
  Լրիվ դրույք
  26/05/2024
  ԴԻՏԵԼ
  company_logo
  ՓՄՁ բիզնեսի թիմի վերլուծաբան/Եղեգնաձոր մասնաճյուղ
  Ardshinbank CJSC
  Լրիվ դրույք
  02/06/2024
  ԴԻՏԵԼ
  company_logo
  Քարտուղարության մասնագետ
  Armeconombank OJSC
  Լրիվ դրույք
  21/06/2024
  ԴԻՏԵԼ